Nieuws

Op vrijdag 31 maart 2023 is de Openbare Algemene Vergadering van de Seniorenraad Berkelland, welke begint om 10.00 uur en wordt gehouden in de collegekamer van het raadhuis te Borculo.
Vrije toegang voor iedereen, speciaal voor deze morgen komt
Hr.W. Staargaard ons bijpraten over Welzijn in Berkelland.

Hebt u belangstelling of erge behoefte aan een cursus Mantelzorger (ster) dan kunt zich opgeven.
Zie het document Zorgen en loslaten

Helpdesk Kwetsbare Ouderen gaat anders heten
Nu Informatiepunt Dementie Achterhoek – bericht voor netwerkpartners en professionals.

Hier kunt u kennis nemen van het Jaarverslag Netwerk Ouderen Veerkracht Achterhoek.
Een paar citaten:
Klankbordgroep Ouderen
Daginvulling bij Dementie
Eerder denken aan Later
Vitaal ouder worden
Passend wonen.
Juiste steun op het moment.
Hele verslag in PDF
Jaarbericht 2022 Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

 

De Seniorenraad Berkelland heeft een flyer ontvangen over het sport akkoord in Berkelland.
Het hele verslag is te omvangrijk daarom hier wat informatie punten, waarbij u zich kunt aanmelden en voor meer informatie.
E-mail adres :  sportakkoord@gemeenteberkelland.nl
Website adres:  www.berkelland.cool2bfit.nl

Sort cross Berkelland op pad met Vaardige Bewegers
informatie:  stijn@sportfederatieberkelland.nl

 

In Neede en Eibergen zijn de Dorpskamers actief.
Waar kunt u de Dorpskamers vinden?
In Neede in de Kronenkamp, voormalige waterzuivering.
In Eibergen in Dorpshuis De Huve

Meer weten, open de Nieuwsbrief van het eerste kwartaal 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Speciale aankondiging Alzheimer Stichting.
Op 14 februari 2023 in het Alzheimer Trefpunt te Neede
19.30 uur
Aandacht voor de Mantelzorger.

Op 4 Januari 2023 heeft de Seniorenraad een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Berkelland.
Wij spreken onze verontrusting uit over de lange wachtlijsten voor opname van senioren in verzorgingshuizen en verpleeg huizen.
Deze brief kunt helemaal nalezen opSRB Oproep Coll B&W

Algemene Openbare Vergadering van de Seniorenraad Berkelland wordt gehouden op vrijdag 27 januari 2023 om 10.00 uur in de collegekamer van het gemeentehuis te Borculo.
Vrije inloop inspreken voorafgaande aan de vergadering mogelijk, even melden.

Op zaterdag 28 januari 2023 van 10.00 uur tot 15.30 in het Haarhoes in Noordijk,Neede, een Voorlichting Energie Bespaar Markt.
Met diverse stands voorlichting, zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, subsidies en veel meer.
Vrije toegang, Laat u voorlichten.

 

Januari 2023 is de maand voor aandacht alcohol verslaving lees de flyer “Ik Pas”  Ik pas

Alzheimer Trefpunt Neede. In Oude Bibliotheek De Meijer
de volgende bijeenkomst data 2023:   Alzheimer

 

Bijeenkomsten in Dorpskamer te Neede, voor de maand December 2022

Nieuwsbrief november 2022

Voor het Alzheimer trefpunt in Stadsboerderij De Meijer in Neede Staan bijeenkomsten geplant voor de maand December 2022.

Bijzonder een Walzheimer (dans) avond op Dinsdag 13 December aanvang 19.30 uur.Toegang gratis.

De Seniorenraad Berkelland, bereid een brief voor, waarbij het college van Burgemeester en wethouders, alsmede de bevoegde bestuurders van zorginstelling aandacht wordt gevraagd aan de steeds maar oplopende wachtlijsten voor opname in verpleeg en verzorgingshuizen. Ook schenken wij aandacht aan klachten in taxi branche en steeds maar toenemende digitalisering, waar nog veel ouderen moeite mee hebben, U  krijgt de hele oproep te zien als die brief is verstuurd.

Beknopt verslag van de Openbare Algemene Vergadering Seniorenraad Berkelland, gehouden op vrijdag 25 november 2022.

 • Een aantal bijeenkomsten in Berkelland, waaraan de bestuurders van onze stichting hebben deelgenomen.
  – Bijeenkomst Netwerk Ouderen en veerkracht Achterhoek,
  veel ambtenaren, professionals, korte inleiding vrijwilligers.
 • Bijeenkomst Alzheimer stichting in de voormalige bibliotheek in Neede,  goed bezochte bijeenkomt, er is veel aandacht voor dit onderwerp
 • Bijeenkomst in het Muldershuis in Eibergen, georganiseerd door de Rotaryclub, met extra onderwerp Ouderenzorg in onze gemeente, drie externe bezoekers, meer avondvulling.De Seniorenraad gaat in 2023 in de oneven maanden vergaderen, met uitzonderling van de maand Juli, steeds op die laatste vrijdag van de maand, tenzij anders wordt besloten.De Hr. B. Tetteroo, werkzaam bij zorginstelling Livio, is speciaal voor deze bijeenkomst uitgenodigd, om ons bij te praten. Enkele citaten uit zijn betoog:
 • – Verwachting is dat er afbouw gaat komen van de traditionele
  verzorging en verpleeghuizen voor ouderen.
  – Streven is, dat er nog meer nadruk komt te liggen om zo lang mogelijk thuis, in vertrouwde omgeving, te blijven wonen.
  – Clustervorming, Hofjes, van een aantal nieuwbouw woningen voor ouderen bij elkaar, waar zorg, toezicht en hulp kan worden geboden.
  – Het is tot op heden nog met passen en meten mogelijk redelijk in de  buurt in geval nood opgenomen te kunnen worden, waarbij men later dichter bij oude woonplaats verder wordt verzorgd, maar de mogelijkheden worden door toenemende wacht lijsten beperkter.

 

Openbare vergadering Seniorenraad

De Seniorenraad Berkelland houd op vrijdag 25 november van 10.00 uur tot 11.30 uur een Openbare, voor iedereen toegankelijke, vergadering in de College kamer in het gemeentehuis van Berkelland in Borculo.

Iedereen is van harte welkom.

Wilt u inspreken meld het even van tevoren bij de Secretaris.

 

Alzheimer bijeenkomt in het Trefpunt in Neede op
Dinsdag 8 november 2022 om 19.30 uur.
Persbericht Alzheimer Trefpunt november
Op Dinsdag 25 oktober 2022 geeft de Sportfederatie Berkelland een cursus Veilig Fietsen.

Hoe, waar en wanneeer leest u in het volgende persbericht.
Persbericht fietsinfodag – 25 oktober

Op dezelfde datum (25 oktober 2022) kunt ook deelnemen aan een workshop Valpreventie
Lees het volgende Persbericht:

Persbericht Opfris workshopmiddag valpreventie

Gesprek met Wethouder van Berkelland.

De Seniorenraad Berkelland gaat op 17 oktober 2022 in gesprek met de wethouder van Ouderenzaken Mw. B. Wormgoor.
Tevens zal Het Gehandicapten Platform ook aan dit gesprek deelnemen.

Een samenvatting van deze bijeenkomst kunt u na afloop van het gesprek op deze site verwachten.

Klankbordgroep Netwerk Ouderen Achterhoek is op zoek naar Uw inbreng, wat kan deze Klankbordgroep voor U betekenen.
Reacties graag naar Info@netwerkouderenachterhoek.nl

U kunt vanaf vandaag 5 september 2022 uw stem op ons uitbrengen.

Stem op ons Seniorenraadberkelland via de Rabobank clubsupport

Fiets mee met de SFB in de Nationale Sportweek!
In de week van 16 tot en met 25 september is de Nationale Sportweek. Een week waarin sport en bewegen extra aandacht krijgt. De Sport Federatie Berkelland (SFB) wil hier graag aan meedoen door samen met zoveel mogelijk inwoners van Berkelland in beweging te komen. Dit doen we door middel van een gezamenlijke fietstocht vanuit de 4 grote kernen Eibergen, Neede, Ruurlo en Borculo op verschillende dagen. Het idee is om ongeveer 25 kilometer te fietsen, zodat het voor iedereen haalbaar is om mee te doen. Meefietsen kan zowel op een gewone als een elektrische fiets. Halverwege drinken we een kopje koffie. Bent u op zoek naar een fietsmaatje of fietsgroepje? Dan is dit de ideale kans om dorpsgenoten te leren kennen die ook graag fietsen. In Eibergen fietsen de leden van Fiets en Geniet van TC Eibergen (Tourclub Eibergen) mee, zodat u vast kennis kunt maken met deze groep.
U bent van harte welkom om in één of meerdere kernen mee te fietsen. De vrijwilligers van TC Eibergen zorgen voor mooie routes door Berkelland. Onderstaande data, tijden en startlocaties worden aangehouden

Neede – Zaterdag 17 sept. 10.00 tot 11.30 uur – startpunt Vlearmoesplein

Ruurlo – Maandag 19 sept – 10.00 tot 11.30 uur – startpunt v.v. Ruurlo

Eibergen – Woensdag 21 sept – 13.30 tot 15.00 uur – startpunt ‘t Spieker

Borculo – Donderdag 22 sept – 13.30 tot 15.00 uur – startpunt ’t Timpke

Meefietsen? Meld u aan bij de SFB door te bellen naar 0545-476727 of mail naar info@sportfederatieberkelland.nl . Graag doorgeven in welke plaats u mee wilt fietsen en of u een gewone of een elektrische fiets gebruikt.

Cursus omgaan met Thuiswonende Dementerenden.
Het Netwerkwerk Ouderen Achterhoek organiseert een cursus  omgaan met thuiswonende dementerenden van 4 avonden.
Op 4 donderdag avonden van 19.00 tot 21.00 uur met maximaal 2 personen uit 1 gezin
Wel op 22 en 29 september 2022 en op 13 en 20 oktober 2022
Cursus is gratis bij te wonen.
U kunt zich opgeven bij Mw. Cintha Krabben of Mw. Belinda Winters. Tel 06-10442480
Of
E-mail:  belinda.winters@netwerkouderenachterhoek.nl

Vergadering Seniorenraad Berkelland.

Op vrijdag 26 augustus houden wij onze gezamenlijke vergadering van Lokale Commissies Ouderen en de Seniorenraad Berkelland.
Aanvang 10.00 uur in de Collegezaal van het stadhuis te Borculo
U bent van harte welkom, inspreken kan ook even melden voorafgaande aan deze vergadering.

Mededeling Mededeling Mededeling 

De voorgenomen Senioren beurs met als thema “Comfortabel ouder worden in Berkelland” gaat als gevolg onvoldoende standhouders niet door.
Deze beurs zou worden gehouden op vrijdag 7 oktober 2022 in HCR Prinsen Haarlo, zal hopelijk volgend jaar onder gunstige omstandigheden wel een vervolg krijgen.
Personeels bezetting speelt een hoge rol bij standhouders, evenals de onzekerheid i.v.m. heersende Corona epidemie.

 

Onze Stichting doet mee aan de grote Rabobank clubactie.

Stem om ons, zo steunt u ons in ons streven uw belangen in onze gemeente Berkelland zo goed mogelijk te behartigen!
U kunt stemmen op Seniorenraadberkelland vanaf
5 september t/m 27 september via de Rabobank

Net ontvangen:
Nieuwsbrief Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

Nieuwsbrief  hier staat de hele Nieuwsbrief Juli 2022 in tekst voor u klaar.

Vergadering Seniorenraad Berkelland nieuwe samenstelling.

De Seniorenraad Berkelland is voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen geweest, op donderdag 16 juni 2022 na de samensmelting met de overgebleven Lokale Commissies Ouderen, Eibergen en Neede.

Enkele punten van orde.
Laatste Nieuws Ouderen beurs 2022.De beurscommissie doet veel moeite om alle belanghebbenden te bereiken, om deel te nemen aan deze beurs. Maar worden geconfronteerd met nieuwe Corona gevallen.

Nieuwe vergader data, op de vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 in het gemeentehuis, Collegekamer, laatste vrijdag van de even maanden.

Afscheid hebben wij genomen van Hr. M. Louwers, vertegenwoordiger Gehandicapten Platform in de Locale Commissie Ouderen Eibergen.

Afscheid van de Hr. M. Louwers

Eveneens heeft de Seniorenraad Berkelland afscheid genomen van de Hr. H. Garritsen die zitting had in Lokale Commissie Ouderen in Eibergen, 16 juni 2022

Afscheid van de Hr. H. Garritsen
Parkinson dag 17 september 2022 Kronenkamp 14 in Neede.

 

 

 

Creatieve Inloop in Ruurlo in Kulturhus

Elke woensdagmorgen in juli en augustus in het Kulturhus in Ruurlo vanaf 9.30 uur.
Met om 10.00 uur creatief programma.

Woensdag 6 juli. Boetseren

Woensdag 13 juli Creatief met verhalen

Woensdag 20 juli Kunstkaart

Woensdag 27 juli Collage

Woensdag 3 augustus Tekenen en Schilderen

Woensdag 10 augustus Creatief met verhalen

Woensdag 17 augustus Mozaiek

Woensdag 24 augustus Levend stilleven

Woensdag 31 augustus Boetseren.

Opgave niet nodig. Bijdrage € 2,50 incl koffie of thee.

Dorpskamers met vrije inloop.

In Eibergen in de Bibliotheek aan de Grotestraat 58 is een ontmoeting centrum ingericht, om vrij naar binnen te lopen voor een kop koffie en een praatje met de aanwezigen.
Openingstijden:
Maandag 13 – 16 uur
Woensdag 9 – 16 uur
Vrijdag  9 – 12 uur

Er is zo’n stadskamer trefpunt aanwezig in Neede aan de Kronenkamp 14, voormalige waterzuivering.
Ook hier kunt vrij naar binnen en een praat groep ontmoeten.
Openingstijden:
Maandag 9 – 16 uur
Dinsdag  13 -16 uur
Vrijdag 9 – 12 uur.

Aankondiging Proefreis

Aankondiging                                                                                                                             

Ervaar het openbaar vervoer!

 

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis vanuit Ruurlo

 

Veel uitleg op het station. Oefening baart kunst. In het vervolg kan ik het zelf.” Werner (70 jaar)

Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.

Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u telefonisch geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats vanuit uw eigen woonplaats.

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs:

038 – 45 40 130.

Wanneer:  woensdag 29 juni 2022

Waar:         vanuit Ruurlo

Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren en proefreizen, organiseren zij ook informatiebijeenkomsten. Tevens is er een telefonisch OV-spreekuur.

Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen naar 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

OV amb zijn Henk de Klerk en Ad Schellekens

 

 

Een nieuwe beurs met als thema:
Comfortabel ouder worden in Berkelland

Houd de datum 7 oktober 2022 in uw agenda vrij.

De Seniorenraad is bezig met organiseren van een 50+ beurs in uw bekende lokatie HCR Prinsen in Haarlo.

Nadere berichten volgen.

Seniorenraad Berkelland gaat samen vergaderen.

In de laatste Algemene Vergadering van de Seniorenraad Berkelland, op donderdag 19 mei 2022, is unaniem besloten om de afdelingen Eibergen en Neede, waar nog wel een Locale Commissie Ouderen bestaat, samen te voegen met het Algemeen Bestuur Seniorenraad.

Wij gaan nu samen, eens in de twee maanden vergaderen, waarbij de inbreng, van de vier locale kernen en de kleine kernen, ruimschoots aan bod zullen komen.

Met de introductie van deze nieuwe website mogen wij u hartelijk welkom heten in de nieuwe samenstelling  Seniorenraad Berkelland met de ingevoegde voormalige Locale Commissies Ouderen.

Helaas ontbreekt het ons aan jong gepensioneerden, enige leden van de opgeheven Locale Commissies hebben te kennen gegeven er mee te willen stoppen.

U kunt het verslag van deze bijeenkomst medio Juni 2022 verwachten, daarna zullen de data bekent worden, in welke maanden, op welke datum, de Seniorenraad gaat vergaderen in het gemeentehuis in Borculo.

Deze vergaderingen zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond, inspreken kan ook, u kunt zich even melden via ons Mail adres of een kwartier voor aanvang van de vergadering.